ราชมงคลสุวรรณภูมิ รุกสหกิจศึกษาโลก ร่วมประชุมวิชาการ WACE WORLD CONFERENCE 2023

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รุกสหกิจศึกษาโลก ร่วมประชุมวิชาการ WACE WORLD CONFERENCE 2023

                  ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารทั้ง 6 คณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมวิชาการ WACE - Advancing Cooperative & Work -integrated Education และแลกเปลี่ยนประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปูทางสร้างโอกาสทางวิชาชีพนักศึกษา ภายใต้การนำของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Co - operative and Experience Education (CEE) เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาติ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสหกิจศึกษา ณ University of Waterloo เมือง Ontario ประเทศแคนาดา

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=706684544597528&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


78 ครั้ง