ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสายสัมพันธ์นักศึกษาร่วมกับชุมชน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสายสัมพันธ์นักศึกษาร่วมกับชุมชน

          เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.เจษฎา จันทน์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสายสัมพันธ์นักศึกษาร่วมกับชุมชน กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ชุมชนสู่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างความผูกพันองค์กรกับชุมชนในด้านเครือข่ายและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันอันเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาด้านบริการวิชาการและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกันภายในคณะ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.712273810705268

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


85 ครั้ง