ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล

          เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคลเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษานวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคลพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมพระพิรุณ –  ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.712273810705268

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


75 ครั้ง