คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

        เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หน้าอาคาร ๗ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : พิพัฒน์  ข้อมูล : นาตยา  รายงาน : นาตยา 05/07/2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://bait.rmutsb.ac.th/content/598

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/598ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


69 ครั้ง