โครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ

โครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ

           คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Steaming) ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. และได้จัดการประชุม เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสหกิจศึกษาของนักศึกษา และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษา เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)

ภาพ : พิชชาพร ข้อมูล : สุกัญญา รายงาน : พิชชาพร 17 ก.ค. 2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057045026579

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057045026579

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


62 ครั้ง