คณะบริหารธุรกิจฯ มอบเหรียญเรียนดี

คณะบริหารธุรกิจฯ มอบเหรียญเรียนดี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบเหรียญเรียนดี ให้แก่นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละชั้นปี ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 14/07/2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://bait.rmutsb.ac.th/content/607

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/607

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง