คณะบริหารธุรกิจฯ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ

คณะบริหารธุรกิจฯ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ

           เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ภาพ : ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร ข้อมูล : ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร รายงาน : นาตยา 15/07/2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://bait.rmutsb.ac.th/content/608รูปภาพเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/608ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง