สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ

สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ

            อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เป็นประธานจุดธูปเทียนในการทำบุญตักบาตร เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 19/07/2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://bait.rmutsb.ac.th/content/611

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/611

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง