ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยอาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและแบบลอยน้ำพร้อมทั้งหารือแนวทางการติดตั้งเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และต่อยอดพัฒนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=716277733638209&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง