โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 แนวทางการจัดทำแบบก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 แนวทางการจัดทำแบบก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

        วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 แนวทางการจัดทำแบบก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งอาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์รุจ รัตนพาหุ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มอบหุ่นจำลองต้นแบบห้องน้ำให้กับโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ซึ่งมี นายดอกรัก ฟักสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย, นายเชิดชัย แสงศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย, นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ และคณะครูจากโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เข้าร่วมโครงการและรับการส่งมอบหุ่นจำลองต้นแบบห้องน้ำเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.785617360230568

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


86 ครั้ง