ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้

         เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.ธารนี  นวัสนธี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ Mr. Lin Di, The President of Linyi Vocational College จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจาก บริษัทโอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมเยี่ยมชมโรงแรม RUS Hotel & Convention และพื้นที่ภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ มีความประสงค์สนใจในการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาไทยและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ และเป็นศูนย์อบรมและสอนนักศึกษาชาวจีน ณ โรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

    ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


113 ครั้ง