ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบรางวัลความประพฤติดี

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบรางวัลความประพฤติดี

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายรชต เตี้ยมฉายพันธ์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์การนักศึกษาและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายณชพล พลเมืองดี ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                     ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid0JjHjF2HLaCBvtyA8JUATfRqgUugwGUBJenGx8Abv3hKgxdQsE7P57ZfTJtdfDCx9l

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


96 ครั้ง