โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566 โดย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานภายในศูนย์พื้นที่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน ณ วัดกลางบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


54 ครั้ง