ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา

            เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานถวายเทียนพรรษาและถวายภัตตาหารเพล เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในโครงการอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และสถานประกอบการเข้าร่วม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา ณ วัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=720567009875948&set=pcb.720574396541876

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


63 ครั้ง