งานวันเกียรติยศ ศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

งานวันเกียรติยศ ศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

                 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานวันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลเพชรศิลปศาสตร์ ศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์บุคคลภายนอกและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มอบรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                     ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


43 ครั้ง