เตรียมความพร้อมจัดงาน “4 สิงหาคม วันคุณธรรม”

เตรียมความพร้อมจัดงาน “4 สิงหาคม วันคุณธรรม”

             เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมหารือกับนางสุณิสา โกศินานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “4 สิงหาคม วันคุณธรรม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกลเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2566 ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

                                                                                     ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง