ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

            เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดี​วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “แนะนำคู่มือและแบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานประกอบการ ณ​ ห้องประชุม 32318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.709517687647547&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


41 ครั้ง