ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม “สภากาแฟ” พบปะแลกเปลี่ยนเชื่อมสัมพันธ์อันดี

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม “สภากาแฟ” พบปะแลกเปลี่ยนเชื่อมสัมพันธ์อันดี

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ​ ร่วมงานพบปะหารือระหว่างราชการทุกภาคส่วนในจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566​ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายในการประสานงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ รับเชิญเป็นพิธีกรในงาน จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ​ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.713842670548382

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


104 ครั้ง