ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะและองค์ความรู้นักศึกษาเพื่อให้บริการแก่ชุมชน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะและองค์ความรู้นักศึกษาเพื่อให้บริการแก่ชุมชน

            ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร “หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” รุ่นที่ 1 โดยมีอาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ​ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระยุทธ  บุตรเสือ และนายสืบสกุล  แตงไทย ครูฝึกศูนย์อบรมคูโบต้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถมาใช้สำหรับการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร​ให้แก่ประชาชน ณ​ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.717023433563639

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


83 ครั้ง