ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

             เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการที่ดำเนินการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

 ภาพ : คณะศิลปศาสตร์ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=718021753463807&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


83 ครั้ง