มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือภาคีเปิดประตูการศึกษาไทยสู่กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือภาคีเปิดประตูการศึกษาไทยสู่กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

         เมื่อวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารได้รับเชิญจากสมาคม Lions Club Karlslunde ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark Norway and Germany 2023 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาที่เดินทางเข้าร่วมโครงการ  Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark, Norway and Germany 2023 ณ ประเทศเดนมาร์ก และประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียที่มีการจัดการทางการศึกษาที่ดีระดับโลก นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการในการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนในอนาคต ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Lions Clubs International Denmark เพื่อตอกย้ำเจตนาและแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาและวิจัย ในระดับนานาชาติต่อไป

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


38 ครั้ง