ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมส่งเสริมการทิ้ง คัดแยกขยะให้กับชุมชนบ้านโพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมส่งเสริมการทิ้ง คัดแยกขยะให้กับชุมชนบ้านโพ

         เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการส่งเสริมการทิ้ง และการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3 ช. Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                         

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.726172769315372

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


47 ครั้ง