ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมการทำยาหม่องน้ำ ให้กับชุมชนอรัญญิก

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมการทำยาหม่องน้ำ ให้กับชุมชนอรัญญิก

           เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ เทศบาลตำบลอรัญญิกจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำยาหม่องน้ำ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างอาชีพเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                         

                                                                                       ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.727173079215341

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง