คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

          วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 "The 14th National RajaMangala Engineering Academic Contest" และร่วมส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาทุกคนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.795281079264196

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


60 ครั้ง