คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายรัชชานนท์ อุบลราช และนางสาวเกษแก้ว แย้มนาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 "The 14th National RajaMangala Engineering Academic Contest" ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.วราภรณ์ ลือใจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย/ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.796500432475594

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


43 ครั้ง