คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายธีรภัทร ราชสีห์ และนายธูป จิตรมณี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันวิเคราะห์ระบบการวัดจากข้อมูลในงานมาตรวิทยาด้านมิติในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 "The 14th National RajaMangala Engineering Academic Contest" ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย/ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง