คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับ นายพงษ์พันธุ์กร แก้วศรี และนายนครินทร์ เชื้อดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (CAD/CAE) ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 "The 14th National RajaMangala Engineering Academic Contest" ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์ทศพล ศรีสุมังคลังกูร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย/ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง