คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายนฤเบศ อัดโถ และนายนรภัทร กาฬภักดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสด้วย PLC ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 "The 14th National RajaMangala Engineering Academic Contest" ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย/ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


47 ครั้ง