ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

           เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายในหน่วยงาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                                     ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid02NeMHR9E3mSvEaHJRSGBz2PWrotXrSaTAAGxLGZMGoC7Fj2459NAwedhhxP3zLvMVl

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


87 ครั้ง