ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

          เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ให้สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให้ดำรงอยู่ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับองค์การนักศึกษา ณ สวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา           

ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid0EtqopwzkC2MmnQcsPG7jSAfGN1T84k7YFrHm4EcMGRgdAP6ubWSx3mM5RhC5tAyLl

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


45 ครั้ง