ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

            เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง​ รอง​อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ​ เป็นประธานเปิดโครงการ RUS สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหา มีเจตคติเชิงบวก รู้เท่าทันสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา ณ วัดถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


43 ครั้ง