ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือชุมชนสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

 

าชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือชุมชนสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบเครื่องหมายทางการค้า (ตราสินค้า) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติออกแบบตราสินค้า พร้อมทั้งนำนักศึกษาร่วมบริการชุมชน เพื่อถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ ในการออกแบบตราสินค้าและเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าให้กลุ่มอาชีพในชุมชนตำบลพระยาบันลือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731505378782111&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


57 ครั้ง