คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมีอาจารย์ชิดกานท์ ขุนเอียด อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตแก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา/ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.800869998705304&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


61 ครั้ง