"มทร.สุวรรณภูมิ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมสำรวจโจทย์วิจัยด้าน Green Energy กับ บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี"

 

"มทร.สุวรรณภูมิ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมสำรวจโจทย์วิจัยด้าน Green Energy กับ บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี"

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้วิจัย มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมหารือและสำรวจโจทย์วิจัยเกี่ยวกับ Green Energy ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเข้าพบ นายสายัณห์ ปานซัง ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อสรุปแนวทางงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ Green Energy  ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี\

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805551114903859&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


75 ครั้ง