ราชมงคลสุวรรณภูมิ  เสริมทัพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  เสริมทัพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล

               เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี นำหนังสือแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านนวัตกรจิตอาสา มอบแก่ พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างแกนนำนักศึกษานวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล และผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกรสู่การสร้างนวัตกรรมโดยการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี                                              

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=732188992047083&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


74 ครั้ง