สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

 

สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นประธาน

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 10/08/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.834229665057390&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


61 ครั้ง