ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

             เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร​ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถในวิทยาการที่หลากหลาย รวมไปถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


63 ครั้ง