กิจกรรม "ติวเพื่อน้อง แคลคูลัส 1"

กิจกรรม "ติวเพื่อน้อง แคลคูลัส 1"

            เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม "ติวเพื่อน้อง แคลคูลัส 1" เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้ทบทวนทำความเข้าใจ วิชาแคลคูลัส 1 สอนโดยนายปณิพงศ์ สุวรรณสัมฤทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ และนายเชิดชัย เวชประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ซึ่งมีอาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์ ชั้น 4 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล/ภาพ : งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์





ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809581251167512&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


77 ครั้ง