สำรวจพื้นที่จัดตั้ง Zero Carbon Hub in ASEAN  และสร้างความร่วมมืองานวิจัยระดับนานาชาติ

สำรวจพื้นที่จัดตั้ง Zero Carbon Hub in ASEAN  และสร้างความร่วมมืองานวิจัยระดับนานาชาติ

            เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ Mr. Jack Gao, CEO of Overseas New Energy Business ผู้บริหารจากบริษัท Xiamen King Long United Automotive Industry Co; Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราและศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เป็นผลจากการประชุมหารือในการร่วมมือดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ Zero Carbon Hub in ASEAN ในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ที่ผ่านมา ผลจากที่ประชุมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริหารจากบริษัท Xiamen King Long United Automotive Industry Co; Ltd เข้าเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการจัดตั้ง Zero Carbon Hub in ASEAN ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันของทั้งสองสถาบันต่อไปในอนาคต เนื่องจากมีระบบนิเวศที่สนับสนุนต่อโครงการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก (World Heritage) รวมถึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ทาง บริษัท Xiamen King Long United Automotive Industry Co; Ltd. ได้เสนอรถประจำทางไฟฟ้า EV (Shuttle Bus) มาให้บริการนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อไป             

        ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid0FwgRKJY8FDmNUqtSB9iEdvqjArwvkvr3QGc8WMF6YdGxSLfAeePwutzjWZr3k6RLl

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


94 ครั้ง