เกษตรฯ เสริมทักษะนักศึกษา ปั้นนักชิม สู่มืออาชีพ

เกษตรฯ เสริมทักษะนักศึกษา ปั้นนักชิม สู่มืออาชีพ

        เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ดร.สุภาพร พาเจริญ และทีมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการปั้นนักชิม พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อส่งเสริมทักษะและพื้นฐานด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบูรณาการร่วมกับรายวิชาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  รวมทั้งสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้มีทักษะ มีความพร้อมในการเรียน และสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

     ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid027XqYrmEhnVKJ6cHiqxbq7DCMja5KApxFPZGmgsijo5UMQ1VVHYWfqRbs34NsTHK2l

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


79 ครั้ง