นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

             เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของศิษย์เก่า โดย นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการ นำผู้แทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี จำนวน 50 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และฝ่ายปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริง ให้รู้ถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์กับความต้องการของสถานประกอบการ

ภาพ : อาจารย์ธวัชชัย สิงห์สุภา  เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


106 ครั้ง