ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมพัฒนาอาชีพด้านคหกรรมขนมไทยมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมพัฒนาอาชีพด้านคหกรรมขนมไทยมงคล

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธนู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพด้านคหกรรม (ขนมไทยมงคล : ทองเอกและเสน่ห์จันทร์) โดยมีดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.734474698485179

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


96 ครั้ง