ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU ภาคเอกชนพัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิต


ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU ภาคเอกชนพัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิต

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี                                      

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.735265278406121

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


113 ครั้ง