ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสามัคคีในชุมชน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสามัคคีในชุมชน

      เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สันทนาการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้กับประชาชน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายประชาชนในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.736410568291592

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


127 ครั้ง