ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาทักษะ Soft Skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติ “จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับการทำงานในองค์กร” โดยได้รับเกียรติจากคุณรัชเดช สุขสิน Head of Operations – Product and Service Academy Central Department Stores Group สำนักงานใหญ่ และคุณเรืองรบ คำรณศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน สาขาอยุธยา 1 และ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.744414137491235

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


52 ครั้ง