ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2566 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                          จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


49 ครั้ง