บท. ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สกร. อำเภอบางปะอิน

บท. ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สกร. อำเภอบางปะอิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบางปะอิน เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ

ภาพ : จันทิมา ข้อมูล : จันทิมา รายงาน : นาตยา 4/09/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/639

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


49 ครั้ง