ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอวดศักยภาพ “ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างไทยยั่งยืน”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอวดศักยภาพ “ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างไทยยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งผลงานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะผสม เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้ากับการเตรียมความพร้อมในโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 22 - 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้ร่วมบันทึกเทปรายการวันใหม่วาไรตี้ สถานีไทยพีบีเอส

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


58 ครั้ง