ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์ Webometrics Ranking

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์ Webometrics Ranking

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับของ Webometrics Rangking of World Univerities ครั้งที่ 2/2566เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศและกลุ่มมหาวิทยาลัยโลก จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=747705620495420&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


103 ครั้ง