ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งมีกำหนดทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดญาณเสน ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=748764390389543&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


108 ครั้ง